Een schitterende erfenis. 125 jaar nalatenschap van de ANDB

In november 2019 is het 125 jaar geleden dat de ANDB is opgericht. Een mooie aanleiding om de bond, zijn nog steeds inspirerende idealen en dadendrang én het geheel gedigitaliseerde archief onder de aandacht te brengen van een groot publiek door middel van een aantal activiteiten.

  • Via een Vele Handen project heeft een flinke groep trouwe vrijwilligers er voor gezorgd dat de gegevens van alle leerlingkaarten en lidmaatschapskaarten goed zijn ingevoerd en gecontroleerd.
  • De gegevens die u op deze website kunt doorzoeken zijn  hier het resultaat van! Ook de lidmaatschapskaarten van de Algemene Diamantbewerkersbond van België zijn onderdeel van deze website. Deze zijn toegevoegd door onze collega’s van het AMSAB-ISG Instituut voor Sociale Geschiedenis.
  • Op 4 oktober 2019 presenteren we Een Schitterende erfenis: 125 jaar nalatenschap van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond. Een rijk geïllustreerd boek over de ANDB dat gebaseerd is op nieuw archiefonderzoek:
  • Van 29 november tot 29 december 2019 vindt er een story telling event plaats in De Burcht in Amsterdam: we vertellen de levensverhalen van bekende en minder bekende ANDB'ers
  • Van 27 september 2019 tot 1 maart 2020 is in het Joods Historisch Museum de tentoonstelling Amsterdam Diamantstad te zien
  • In diezelfde periode organiseren we debatten, lezingen en historische rondwandelingen.

En verder:

Miniatuurvoorbeeld