De ANDB

De Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB), opgericht in 1894, is de eerste moderne vakbond van Nederland.

De bond slaagt erin de diverse groep diamantbewerkers (mannen, vrouwen, joden en niet-joden, hoog opgeleide, goed betaalde klovers en nauwelijks opgeleide, op stukloon werkende verstellersknechten) tot een eenheid te smeden en spectaculaire successen te behalen. De bond bedingt niet alleen hogere lonen, maar ook – als eerste in Europa - de invoering van de 8-urige werkdag en een betaalde week vakantie.

Een van de redenen voor dit succes is de professionele organisatie van de bond, die een betaald bestuur heeft, een strakke bondsdiscipline en een goed georganiseerde ledenadministratie.

Het gaat de bond niet alleen om materiële zaken, ook aan de ontwikkeling van de arbeiders, aan kennis van kunst en cultuur wordt veel aandacht besteed. De ANDB is bovendien actief in het Wereldverbond van Diamantbewerkers om wereldwijd de positie van diamantbewerkers te verbeteren en eenheidstarieven te bewerkstelligen om zo het ‘weglopen’ van de industrie naar lage lonen landen tegen te gaan.

In Nederland staat de ANDB aan de wieg van de federatie van vakverenigingen NVV, nu FNV. 

Thumbnail