Een schitterende erfenis. 125 jaar nalatenschap van de ANDB

Het IISG organiseert een aantal feestelijke activiteiten om te vieren dat de ANDB 125 jaar geleden is opgericht. Vier het mee!

Lees het publieksboek in een luie stoel

Op 4 oktober is  Een schitterende erfenis. 125 jaar nalatenschap van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond onder redactie van Karin Hofmeester gepresenteerd. Dit boek vertelt het hele verhaal van deze invloedrijke bond en is rijk geïllustreerd. Bestel het boek hier

Beleef de geschiedenis van de bond in een storytelling tour in De Burcht

  • Data: vanaf 30 november tot en met 29 december 2019. Elke donderdag en zaterdag elk heel uur vanaf 16 uur, 20 uur laatste tour. Zondagmiddag vanaf 12 uur, 16 uur laatste tour.  Lengte één uur.
  • Locatie: De Burcht Henri Polaklaan 9, Amsterdam

In de Burcht, het oude vakbondsgebouw van de ANDB, vertellen story tellers de levensverhalen van vijf inspirerende leden en bestuurders van de bond: Salomon Kleerekoper, Jan van Zutphen, Betje Lazarus, Louis Gans en Henri Polak. Ze geven een inkijkje in hun idealen en dadendrang en laten zien hoe groot de betekenis van de ANDB was. De Burcht, het door Berlage ontworpen monumentale pand is normaal gesproken niet open voor publiek en kan nu van binnen bewonderd worden.

Schrijf je  hier in voor een storytelling tour.

Neem deel aan de twee debatten in De Burcht

Debat 1: 'Vakbond, sisterhood en klimaatbeweging: hoe organiseer je een wereld die beter werkt?'

  • Datum: 29 november 2019. Van 20 tot 21.30
  • Locatie: De Burcht Henri Polaklaan 9, Amsterdam
  • Kosten: 5 € bestel uw kaartje hier.

In dit debat stellen we de vraag waarom je je eigenlijk zou organiseren en als je daartoe besluit, hoe je dat zou moeten aanpakken. De ANDB nemen we hierbij als voorbeeld. De leden hadden een diverse achtergrond (hoog en laagopgeleid, zowel mannen als vrouwen, Joods en niet-Joods) maar een gezamenlijk doel: de arbeidsomstandigheden moesten beter. En dat is in veel opzichten gelukt: aan de ANDB hebben we invoering van de 8-urige werkdag te danken, uitkeringen bij werkloosheid en ziekte, betaalde vakantiedagen.  Hoe kunnen we vandaag de dag onze werk- en productie-omstandigheden verbeteren?

We luisteren eerst naar een story teller die het levensverhaal van Betje Lazarus, vertelt. Een roosjessnijdster en ANDB lid die met succes vocht voor gelijke lonen voor mannen en vrouwen.

Met Hedy d’Ancona, Daan Roovers (o.v) en Milou Deelen hebben we het over het verbeteren van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Want waarom is er nog steeds een inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Moeten vrouwen zich apart organiseren om zich hier hard voor te maken? Ook werpen we de vraag op waarom vrouwen niet zo makkelijk aan de top komen. Komt dat door hoe wij met werk omgaan, dat een baan hebben als een CEO gelijk moet staan aan hele lange werkweken en dat het parttime werken van vrouwen dat dan in de weg staat?

Maaike van der Aar (bestuurder Jeugdzorg FNV) en Werner Schouten (Jonge Klimaatbeweging) gaan dieper in op de vraag hoe wij ons zouden kunnen of misschien wel moeten organiseren. Wat zijn de voor- en nadelen van op thema, sector of bevolkingsgroep organiseren? Is het van belang de werkgevers en industrie bij je acties te betrekken of juist niet?

Gespreksleider: Karen de Jager

Debat 2: 'Wereldwijd afspraken maken over een eerlijk loon. Hoe moeilijk is dat?'

  • Datum: 13  december 2019. Van 20 tot 21.30
  • Locatie: De Burcht Henri Polaklaan 9, Amsterdam
  • Kosten: 5 € bestel uw kaartje hier.

In dit debat stellen we de vraag hoe we ervoor zorgen dat er overal ter wereld dezelfde, goede werkomstandigheden zijn. De ANDB nemen we hierbij als voorbeeld. Deze bond heeft vele successen behaald: aan de ANDB hebben we invoering van de 8-urige werkdag te danken, uitkeringen bij werkloosheid en ziekte, betaalde vakantiedagen. Om deze verworvenheden te behouden, had de ANDB al gauw door dat het van belang was dat diamantbewerkers in andere delen van de wereld ook deze rechten en hogere lonen moesten krijgen omdat anders de diamantindustrie weg zou trekken naar deze landen. Daarom ijverden zij voor een Wereldverbond van Diamantbewerkers met als doel wereldwijde loonafspraken. Het Wereldverbond bereikte wel iets, maar geen wereldwijde loonafspraken... Hoe kunnen we vandaag de dag zorgen voor betere lonen en werkomstandigheden overal ter wereld?

We luisteren naar een story teller die het levensverhaal van Louis Gans vertelt. Een klover en ANDB lid die door zijn ervaring als diamantbewerker in New York precies de pijnpunten van het Wereldverbond blootlegde.

We praten met Agnes Jongerius (Europarlementariër PvdA) over loonverschillen binnen Europa en hoe we in EU-verband ervoor kunnen zorgen dat werknemers gelijk loon voor gelijk werk krijgen zodat werkgevers niet vertrekken naar daar waar de werkomstandigheden slechter zijn en werknemers niet vertrekken naar daar waar zij onder het minimumloon werken. Leo Lucassen (IISG) gaat in op arbeidsmigratie die het gevolg is van loonconcurrentie en hoe we daar mee om moeten gaan. Marcel van der Linden tenslotte laat zijn licht schijnen op de rol die de International Labour Organisation (ILO) speelt en wel of niet zou kunnen spelen als het gaat om het maken van internationale afspraken ter bescherming van de positie van werknemers wereldwijd.

Gespreksleider: Karin Hofmeester

Bezoek de tentoonstelling Amsterdam Diamantstad in het Joods Historisch Museum

  • Van 27 september 2019 tot 1 maart 2020 is in het Joods Historisch Museum de tentoonstelling Amsterdam Diamantstad te zien, een tentoonstelling die in nauwe samenwerking met het IISG is gemaakt en veel stukken uit de ANDB collectie toont.

En verder:

Miniatuurvoorbeeld