Een schitterende erfenis. 125 jaar nalatenschap van de ANDB

In november 2019 was het 125 jaar geleden dat de ANDB werd opgericht. Het IISG organiseerde hierover een project.

Aandacht voor de ANDB

Het IISG beheert het 70 strekkende meters tellende ANDB archief en zag in dit jubileumjaar een goede aanleiding om stil te staan bij de bond die zo’n enorm belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de vakbeweging en de strijd voor een grotere bestaanszekerheid van werkenden. Onder de titel ‘Een Schitterende erfenis’ organiseerden Karin Hofmeester en Susan Leclercq een groot publieksproject over de bond. Doel van het project was de aandacht van het grote publiek te vestigen op de bond en zijn ‘schitterende erfenis’: het archief, het door Berlage ontworpen bondsgebouw maar ook de verworvenheden van de Bond waar we heden ten dage zuinig op moeten zijn.

Verschillende facetten

Het project omvatte maar liefst zes onderdelen.

 • Een Vele Handen crowd sourcing project om de ledenadministratie van de ANDB te digitaliseren.
 • Deze data wordt op deze website gepresenteerd en maakt het mogelijk op naam naar leden te zoeken.
 • Van 27 september 2019 tot 1 maart 2020 was in het Joods Historisch Museum de tentoonstelling Amsterdam Diamantstad te zien, die in nauwe samenwerking met het IISG is gemaakt. 
 • Een storytelling project in De Burcht.
 • Een lichtprojectie van kunstenaars Machteld Aardse en Femke Kempkes op de gevel van datzelfde gebouw 
 • Een publieksboek: Een schitterende erfenis. 125 jaar nalatenschap van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond onder redactie van Karin Hofmeester. Dit boek vertelt het hele verhaal van deze invloedrijke bond en is rijk geïllustreerd. Bestel het boek hier

En verder?

Dankzij een subsidie van de Rothschild foundation kunnen we nu deze website verder verbeteren Wij zijn op dit moment druk bezig met het volgende:

 • alle gegevens over één persoon worden op een persoonspagina getoond met links naar de verschillende kaarten
 • op kaarten van Amsterdam worden voor elk lid alle woonadressen getoond
 • informatie over de verschillende beroepen in de industrie wordt toegevoegd
 • informatie over de verschillende diamantslijperijen wordt toegevoegd
 • links met Oorlogslevens worden getoond

Podcasts

Joppe Schaaper en Laura Lubbers maakten twee mooie podcasts

 • Over woningbouwvereniging De Dageraad die huizen bouwde in de Amsterdamse Rivierenbuurt waar veel Joodse diamantbewerkers woonden
 • Over het door Jan van Zutphen en het Koperen Stelenfonds opgerichte sanatorium Zonnestraal en de Tweede Wereldoorlog

 

 

Thumbnail